disciplines

logo ECOOM

 

 

 

 

 

 

Disciplines in FRIS

Onderzoeksdisciplines: de Vlaamse Onderzoeksdiscipline Standaard 

De Vlaamse Onderzoeksdiscipline Standaard is een classificatielijst voor onderzoeksdisciplines, ontwikkeld in het kader van administratieve vereenvoudigingdoor het Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM-Hasselt) in opdracht van de Vlaamse overheid.

De Vlaamse Onderzoeksdiscipline Standaard is een integratie van de 3 Vlaamse classificatielijsten voor onderzoeksdisciplines, (de FWO-, de FRIS- en de VLIR-disciplines) tot één classificatielijst, geënt op de Europese Fields of Research and Development (FORD) lijst van OESO. Deze disciplinelijst werd tevens uitgebreid met aanvullingen uit internationale classificatielijsten.

De disciplines werden voorzien van een definitie, om semantische verwarring te voorkomen. Dit resulteerde in een semantisch verrijkte classificatielijst voor onderzoeksdisciplines die bestaat uit 4 hiërarchische niveaus met een toenemende graad van granulariteit met respectievelijk 7, 42, 382 en 2493 disciplines.

Naast de hiërarchische weergave van de onderzoeksdisciplines in een boomstructuur, visualiseert de Vlaamse Onderzoeksdiscipline Standaard ook 3 interdisciplinaire topics. Interdisciplinaire topics gebruiken methoden en/of technieken uit disciplines die substantieel van elkaar verschillen en waarbij de unieke combinatie ervan een synergetisch effect heeft op de onderzoekspraktijk.  De 3 interdisciplinaire topics die in de huidige versie van de Vlaamse Onderzoeksdiscipline Standaard voorkomen zijn:
1. Architectuur
2. Mobiliteit
3. Nanotechnologie. 

Deze interdisciplinaire topics worden momenteel niet op het FRIS-portaal gevisualiseerd, maar zijn wel raadpleegbaar via het onderstaande bronbestand.

De Vlaamse Onderzoeksdiscipline Standaard onderscheidt zich van de in het verleden gebruikte Vlaamse classificatielijsten door
1. een dieper niveau van granulariteit aan te bieden
2. een evenwichtige verdeling van alle onderzoeksdisciplines te garanderen door disciplines met een atypisch financierings- of publicatiepatroon (b.v. kunsten) in te voegen
3. een definitie te voorzien voor elke discipline wat een eenduidige interpretatie toelaat
4. zijn dynamisch karakter, waardoor de lijst zal evolueren met de dynamiek van de onderzoekswereld, zodat nieuwe (inter)disciplinaire gebieden in toekomstige versies kunnen opgenomen worden. 

De Vlaamse Onderzoeksdiscipline Standaard is een veelzijdige classificatielijst die gebruikt kan worden om alle onderzoek in Vlaanderen te classificeren (zowel gericht als niet-gericht onderzoek). Hij is hanteerbaar voor alle stakeholders in Vlaanderen (universiteiten, hogescholen en andere onderzoeksinstellingen) en laat toe om onderzoeksinformatie rechtstreeks, zonder verdere omzettingen, te rapporteren naar Vlaamse en internationale instanties. 

In het kader van het FRIS-onderzoeksportaal classificeren de informatieleveranciers zowel onderzoekers, onderzoeksprojecten als onderzoeksorganisaties met disciplines uit de Vlaamse Onderzoeksdiscipline Standaard. Via de filter in de linkerbalk op het FRIS-portaal kan je de informatie over de gezochte discipline over onderzoeksprojecten, onderzoeksorganisaties en onderzoekers raadplegen. 

Meer uitleg over de ontwikkeling van de Vlaamse Onderzoeksdiscipline Standaard vind je via: Vancauwenbergh, S. & Poelmans, H. (2019). The creation of the Flemish research discipline list, an important step forward in harmonising research information (systems). Procedia Computer Science 146, 265–278 (https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.01.075).

De Vlaamse Onderzoeksdiscipline Standaard vind je hier . logo

Meer info nodig? Contacteer ECOOM@uhasselt.be

FRIS publicatie disciplines

Voor publicaties wordt een andere disciplinelijst gebruikt, de ECOOM-SOOI classificatie. Deze classificatielijst werd door ECOOM ontwikkeld voor bibliometrische doeleinden. De lijst is een verdere groepering van de bijna 200 disciplines van Web of Science en Clarivate Analytics. Deze classificatie is enkel van toepassing op de publicaties in wetenschappelijke tijdschriften, zoals opgenomen in Web of Science. De ECOOM-SOOI classificatie telt in totaal 68 publicatiedisciplines die verdeeld zijn over 16 deelgebieden. De lijst met publicatiedisciplines is als filter in de linkerbalk beschikbaar op het portaal bij de publicaties.
De huidige lijst van disciplines bij publicaties vind je hier. logo