Euro bankbiljetten

logo ECOOM

 

 

 

Financiering

Bij de projecten in FRIS wordt aangegeven vanuit welke financieringsprogramma's ze worden gesteund. Deze financieringsprogramma's overspannen de verschillende beleidsniveau's (lokaal, gewestelijk, federaal of internationaal), zijn afkomstig van verschillende financierders (zoals het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) en de Europese Commissie (EC)) en hebben in hoofdzaak betrekking op publieke middelen.

De lijst van financieringscodes werd in het begin van de jaren negentig opgesteld om te gebruiken in het kader van de aanlevering van onderzoeksinformatie van de Vlaamse universiteiten aan de Vlaamse overheid. De universiteiten hebben de lijst ook geïntegreerd in hun interne databanken. Sedert de eerste aanleveringen werd de lijst geregeld geactualiseerd en verder verfijnd. Het beheer van de lijst wordt vandaag gecoördineerd door het Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM). In een overleggroep met het departement EWI en de FRIS-leveranciers maakt ECOOM afspraken rond aanpassingen van de lijst van financieringsprogramma's en het juist gebruik ervan.

De lijst met financieringsinstrumenten vind je hier.

De lijst met financieringsprogramma's is als filter in de linkerbalk beschikbaar op het portaal bij de projecten en bij de onderzoekers. Bij de onderzoekers zijn de financieringsprogramma's afgeleid van de projecten waaraan ze deelnemen.

In de loop van 2018 zal er worden overgeschakeld naar een hernieuwde versie van de lijst. Een grondige herstructurering van de lijst drong zich op ondermeer door de recente wijzigingen in het landschap van onderzoeksfinancierders in Vlaanderen zoals de fusies van IWT en de Herculesstichting met andere Agentschappen.

Verdere nuttige links voor het zoeken van financiering: