Architectuur

FRIS architectuur

Achter het nieuwe portaal gaat ook een compleet vernieuwde IT-architectuur schuil. Het uitgangspunt bij het bouwen ervan was om gegevens rechtstreeks vanuit de processen en de systemen van de kennisinstellingen te halen. Ad hoc inzamelwerk voor FRIS wordt op die manier overbodig en de nieuwe informatie wordt ook veel sneller ontsloten. De focus van de nieuwe architectuur ligt sterk op kwaliteit, volledigheid en automatisering van de informatie via webdiensten.

Deze nieuwe manier van aanleveren betekent in eerste instantie een grote administratieve vereenvoudiging: de informatie komt rechtstreeks uit de authentieke bron en gegevens worden niet veelvuldig opgevraagd. Meer actuele en betere gegevens maken het meten van onderzoeksoutput makkelijker: de verhouding tussen het budget dat de overheid aan onderzoek besteedt en wat dit aan onderzoeksresultaten oplevert.

Bovendien worden in deze nieuwe architectuur de aangeleverde gegevens ook als echte ‘open data’ ontsloten worden. Hiermee schrijft de Vlaamse Overheid zich in in de open data en open access beweging zoals die hoog op de politieke agenda’s staat.

Graag data zichtbaar maken op het FRIS-onderzoeksportaal? 

Wil je graag je data zichtbaar maken op het FRIS-onderzoeksportaal? Dat kan! Afhankelijk van de schaalgrootte van je instelling kijken we samen naar een manier om zo efficiënt mogelijk data in FRIS te krijgen.

Data kunnen manueel en rechtstreeks worden ingegeven in ons systeem of kunnen worden uitgelezen uit jullie bestaande systemen. Uitwisseling van informatie gebeurt in dat laatste geval in CERIF xml, een Europese standaard.

Graag gebruik maken van de data in FRIS?

Ook dat kan! In de nieuwe FRIS-architectuur worden alle aangeleverde gegevens ook opnieuw als echte ‘open data’ ontsloten en aangeboden via webdiensten. De data zijn toegankelijk via  via open API'sInformatie zit er geconcentreerd per specifiek inhoudstype: een webdienst met info over onderzoekers, over organisaties, over projecten , over publicaties en over classificaties.

Onze organisatiedienst bevat alle informatie over de onderzoeksgroepen in Vlaanderen. Je vind hier een beschrijving van het profiel van deze groep, diens plaats in het organogram van een kennisinstelling, de wetenschappelijke disciplines waarin deze groep expertise heeft, etc.

Onze persoonsdienst bevat alle informatie over de onderzoekers die ons worden aangeleverd: hun namen, hun expertise, de wetenschappelijke disciplines waarin ze werken, hun contactgegevens en de onderzoeksgroepen waaraan ze verbonden zijn.

Onze projectdienst bevat alle informatie over het lopend en het afgesloten onderzoek in Vlaanderen dat de overheid financierde sinds 2008. Je vindt er informatie over de titel, abstract, onderzoekers, type financiering en wetenschappelijke disciplines.

Onze outputdienst biedt een overzicht van de publicaties sinds 2008 en hun bibliografische metadata, inclusief de link naar een Open Access repository als die voorhanden is.

Een tijdschriftdienst met metadata van wetenschappelijke tijdschriften. Deze vormt een centrale authentieke bron, aangeboden door de overheid, met metadata van wetenschappelijke tijdschriften. Op die manier hoeven individuele instellingen deze niet apart gaan onderhouden in een database.

Een wijzigingsdienst, tenslotte, die toelaat om alle FRIS-informatie te bevragen op datum. Als resultaat kan je alle wijzigingen in FRIS zien vanaf een bepaald moment. Zo is het mogelijk om je te gaan abonneren op de data van ons systeem.

Meer informatie over de FRIS services vind je hier.

 

 

Open data

Open data

De Vlaamse overheid is al lang een voortrekker inzake Open Data en maakt met FRIS nu ook gegevens over het wetenschappelijk onder zoek voor iedereen toegankelijk. Met het vrij beschikbaar stellen van deze data kiezen we resoluut voor transparantie en kunnen ondernemingen economische meerwaarde realiseren. Vanaf nu kan dus ook iedereen vrij aan de slag met de data over het publiek gefinancierd onderzoek in Vlaanderen. De ‘open data’ zijn beschikbaar via het FRIS Onderzoeksportaal en via open API's. Verdere beschrijving van de FRIS services vind je hier. Het FRIS_Vademecum biedt een overzicht van het FRIS datamodel, de gebruikte attributen en de afgesproken business rules. In de FRIS Integration Guide kom je alles te weten over het uitwisselformaat voor aanlevering aan FRIS. Dit strookt grotendeels met het standaard CERIF formaat (versie 1.5) omwille van interoperabiliteit, maar wijkt hier op bepaalde plaatsen van af. Verdere vragen? Neem gerust contact op via ons contactformulier.