logo ITGHet Instituut voor Tropische Geneeskunde te Antwerpen is een van de belangrijkste instellingen ter wereld voor onderwijs, onderzoek en dienstverlening in de tropische geneeskunde en de gezondheidszorg in de ontwikkelingslanden.

Het ITG bestaat uit drie wetenschappelijke departementen, een gespecialiseerde polikliniek en diverse ondersteunende diensten die samen 400 personeelsleden tewerkstellen. De werkingsmiddelen van het ITG komen vooral van de Vlaamse Ministeries van Onderwijs en Wetenschappen, de Belgische Ministeries voor Ontwikkelingssamenwerking, Volksgezondheid en Sociale Zaken, internationale projectfinancieringen en eigen inkomsten.

Het ITG werkt samen met vele wetenschappelijke instellingen, overheden en organisaties over de hele wereld aan een duurzame verbetering van de gezondheidszorg en de ziektebestrijding in ontwikkelingslanden.

Bekijk de ITG website.