Naar 20.000 lopende projecten per jaar in FRIS

FRIS bevat een groeiend aantal onderzoeksprojecten aan de Vlaamse kennisinstellingen.  Eind 2022 bedroeg het aantal lopende onderzoeksprojecten bijna 20.000.  De meeste situeren zich in de Natuurwetenschappen (25%) en de Medische en gezondheidswetenschappenwetenschappen (24%).  De Sociale wetenschappen en Ingenieurswetenschappen en Technologie zijn even sterk vertegenwoordigd (20 en 19%). De Humane wetenschappen en kunsten (10%) en de Landbouwwetenschappen, diergeneeskunde en levensmiddelenwetenschappen (3%) vertegenwoordigen de overige projecten.  Ongeveer 1% van de projecten hadden geen toegewezen wetenschapsdiscipline.  De cijfers voor 2022 zijn tussentijdse resultaten (22/12/2022).