Open Science

FRIS en Open Science! 

De Vlaamse Regering besliste in 2019 om jaarlijks 5 miljoen euro te investeren in Open Science om daarmee vanuit Vlaanderen het Europese engagement te versterken. De Flemish Open Science Board werd opgericht om het Vlaamse beleid rond Open Science concreet  uit te tekenen.

Om het Vlaamse Open Science beleid en de deelname van alle betrokken partijen hierin te kunnen opvolgen, werden indicatoren bepaald, die zoveel mogelijk gemeten zullen worden via de informatie die aanwezig is in FRIS. Tot de gegevens gemeten kunnen worden via FRIS, meten de instellingen de KPI’s zelf, overeenkomstig de bestaande definities.

Op basis van de beschikbare informatie rond ORCID (Open Researcher and Contributor ID), DMP (Datamanagementplan), Open Access, FAIR (Findable, Accessible, Interoperable and reusable) en Open Data zal FRIS de komende jaren een evolutie kunnen afleiden over Open Science in Vlaanderen.

Open Science KPI's (Key Performance Indicators)

 Op 4 december 2020 keurde de Vlaamse Regering een KPI-nota goed, die bepaalt dat 5 KPI’s gemeten worden om de evolutie van Open Science in Vlaanderen te monitoren:

Hierboven vind je via de link naar de technische fiche van elke KPI meer informatie hoe de KPI’s 0, 1, 3 en 4 gemeten worden. Voor de derde KPI, KPI2 FAIR (Findable, Accessible, Interoperable en Reusable), wordt de meetmethode pas uitgewerkt wanneer er hiervoor op Europees niveau een kader is.

Mededeling aan de Vlaamse Regering van 4/12/2020, waarin de KPI’s voor Open Science werden gedefinieerd.

Naslagwerk waar informatie over het FRIS-datamodel, de gebruikte attributen en de afgesproken business rules op een overzichtelijke manier zijn samengebracht (bedoeld voor business mensen).

Dit is de lijst met financieringscodes van Vlaamse financieringsbronnen. Deze wordt jaarlijks geüpdatet.

In dit document wordt de scope van het concept onderzoeker afgebakend voor de instellingen die informatie aanleveren aan FRIS.

  • Lijst van de Web of Science tijdschriften zoals gebruikt door ECOOM

Deze lijst bevat tijdschriften uit volgende collecties uitgegeven door Clarivate Analytics: Science Citation Index (SCIE) of Social Science Citation Index (SSCI) met en zonder een impactfactor, Arts and Humanities Citation Index (AHCI), Science & Technology Database- en Social Sciences & Humanities Database-proceedings.

        Lijst van de Web of Science tijdschriften zoals gebruikt door ECOOM (02/4/2024)

  • Peer reviewed tijdschriften van VABB

Dit is de lijst van peer-reviewed tijdschriften van het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de Sociale en Humane Wetenschappen (VABB).

        Lijst van tijdschriften goedgekeurd door VABB (17/11/2022)

Dit is de lijst van tijdschriften, gebruikt in de Web of Science Core Collection™: the Science Citation Index Expanded™ (SCIE), Social Sciences Citation Index™ (SSCI), Arts & Humanities Citation Index™ (AHCI), and Emerging Sources Citation Index™ (ESCI).

Dit is de lijst van Open Access tijdschriften, zoals opgelijst in de Directory of Open Access Journals.

Dit is het metadatamodel voor datasets uitgewerkt door de FOSB werkgroep Metadata en Standaardisatie (2020-11-20_FOSB_metadatamodel_V1.7ter_FRIS implementation guidelines v2).

Lijst met licenties gebruikt in software, data, hardware en documentatie.

Lijst met informatie over het open karakter van een licentie.