Logo VUBDe Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

Onderzoek aan de VUB is vrij, want onze onderzoekers zijn vrij. 

Vrij in hun initiatiefrecht, vrij om zelfstandig hun eigen weg te kiezen, een bottom-up approach binnen het onderzoeksbeleid. VUB-onderzoek wordt zoveel mogelijk vanuit de gemeenschap van onderzoekers zelf geïnitieerd en gefinancierd. Er is geen a priori versleuteling van middelen op aanvraagbasis, zodat de beste aanvragen over alle domeinen heen in competitie kunnen worden geselecteerd.  De VUB mag dan misschien niet de grootste universiteit zijn, haar onderzoeksgroepen zijn wel groots. Efficiënte onderzoeksgroepen die ruimte en tijd bieden, in plaats van mastodonten waar onderzoekers vaak slechts uitvoerend werken. De expertisecentra vormen een mooie weerspiegeling van het VUB gedachtengoed. Deze multidisciplinaire excellentiepolen worden gevormd op basis van verschillende toekenningen op excellentieniveau en met internationalisering en netwerkvorming als essentiële elementen. Via internationaal erkende onderzoekszwaartepunten heeft de VUB zich ook kunnen profileren op onderzoeksvlak in de toenemende globalisering en internationale competitie.

Bekijk de VUB website.