Onze partners

Het FRIS (Flanders Research Information Space)-programma is opgezet als een nauwe samenwerking tussen het departement Economie, Wetenschap en Innovatie en de kennisinstellingen in Vlaanderen. Met elk van hen sloot de Vlaamse overheid de nodige overeenkomsten om gegevens vanuit hun systemen te laten doorstromen naar het FRIS-portaal. Instellingen blijven op deze manier de authentieke bron over hun eigen data en de uitwisseling van informatie gebeurt niet langer op basis van het ad hoc verzamelen van een set gegevens voor FRIS.

In het verleden was enkel het lopend onderzoek aan de Vlaamse universiteiten op het onderzoeksportaal zichtbaar. Vandaag de dag mogen we volgende instellingen voorstellen als officiële partners van het FRIS-programma. 

  

KU Leuven

logo KU LeuvenDe KU Leuven is een onderzoeks- en onderwijsinstelling met internationale uitstraling. Alle opleidingen aan deze universiteit zijn gebaseerd op het innovatieve onderzoek van haar wetenschappers en professoren. Van de inzichten van Erasmus tot innovatieve nanotechnologie: als een van de oudste universiteiten van Europa kent de KU Leuven een lange traditie van baanbrekend wetenschappelijk onderzoek en kwalitatief hoogstaand onderwijs. Lees meer...

UGent

logo UGentOnderzoek is de motor van de Universiteit Gent. Grenzen worden afgetast. Onderzoekers doen ontdekkingen. Deze ontdekkingen hebben een impact in de brede samenleving. Het onderzoek geeft nieuwe impulsen aan het onderwijs en legt de basis voor een vooruitstrevende kennismaatschappij. In tweehonderd jaar heeft de UGent een stevige wetenschappelijke reputatie opgebouwd. Lees meer...

VUB

logo VUB De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij. Onderzoek aan de VUB is vrij, want onze onderzoekers zijn vrij. Lees meer...

INBO

INBO

 Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) is het Vlaams onderzoeks- en kenniscentrum voor natuur en het duurzame beheer en gebruik ervan. Het INBO verricht onderzoek en levert kennis aan al wie het beleid voorbereidt, uitvoert of erin geïnteresseerd is. Lees meer...

KMDA

logo KMDABijdragen aan natuurbehoud maakt integraal deel uit van de missie van de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen (ZOO Antwerpen en Planckendael). Ons eigen onderzoekscentrum voor natuurbehoud, het Centre for Research and Conservation of kortweg CRC, zet zich volop in om deze missie dag in dag uit waar te maken.  Lees meer...

VLIZ

logo VLIZHet Vlaams Instituut voor de Zee vzw (VLIZ) versterkt de mariene kennisopbouw en de  excellentie van het marien onderzoek in Vlaanderen. De mariene werkgebieden zijn de oceaan en de zeeën, de kust en de getijgebonden systemen. De doelgroepen voor kennisopbouw zijn zowel de mariene onderzoeksgemeenschap als het onderwijsveld, het grote publiek, de beleidsverantwoordelijken en de industrie (i.k.v. blauwe economie). Lees meer...

ECOOM

logo ECOOM

 Het Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring van de Vlaamse Gemeenschap ECOOM is een interuniversitair consortium met deelname van alle Vlaamse universiteiten (KU Leuven, UGent, VUB, UAntwerpen en UHasselt). ECOOM heeft als opdracht een consistent systeem van O&O- en innovatie-indicatoren en classificaties te ontwikkelen voor de Vlaamse overheid. Deze systemen moeten de Vlaamse overheid steunen om de inspanningen op vlak van innovatie en O&O in Vlaanderen in kaart te brengen. Lees meer...

KMSKA

KMSKAHet Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen is een wetenschappelijke instelling van de Vlaamse overheid. Dankzij zijn rijke verzameling kunstwerken is het een belangrijk onderzoekscentrum van het Vlaamse erfgoed. Het onderzoek van de collectiestukken en hun geschiedenis is een kerntaak van het museum. Lees meer…

Sirris

Sirris logoSirris is het collectief centrum van en voor de technologische industrie. Aan Belgische bedrijven die willen innoveren, bieden we drie belangrijke troeven: een jarenlange ervaring en brede expertise in uiteenlopende sectoren, een hightech testinfrastructuur verspreid over het land en een uitgebreid partnernetwerk. Hiermee helpen we grote en kleine spelers in de Belgische industrie om de juiste technologische keuzes te maken voor een duurzame economische groei. Lees meer…

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB)

Logo WTCBHet Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) bestaat sinds 1959 en werd opgericht door en voor de sector. Elk jaar opnieuw staan alle WTCB-medewerkers klaar om de bouwprofessionelen te ondersteunen bij hun dagdagelijkse taken. De link naar de praktijk is hierin een belangrijke factor. Daarom zijn de Technische Comités essentieel voor de werking van het Centrum. Lees meer…

Vlaamse proefcentra

De Vlaamse proefcentra doen toegepast wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek en bieden een ruime waaier aan diensten en adviezen voor landbouwers en telers van gewassen. Zij vormen een brug tussen het wetenschappelijk onderzoek en de praktijkvoorlichting. Door diverse praktijkgerichte proeven wordt theoretisch onderzoek vertaald naar praktijkkennis, demonstratieve voorlichting en actuele informatie. Lees meer…

Biogas-E

logo Biogas-EBiogas-E vzw is het platform voor implementatie van anaerobe vergisting in Vlaanderen. Binnen Biogas-E wordt gestreefd naar een optimale en zo neutraal mogelijke ondersteuning van een gezonde en stabiele biogassector in Vlaanderen. Lees meer…

Alamire Foundation

logo AlamireInternationaal Centrum voor de Studie van de Muziek in de Lage Landen. De Alamire Foundation werd in 1991 opgericht als een samenwerkingsverband tussen KU Leuven, Onderzoekseenheid Musicologie en Musica, Impulscentrum voor Muziek. Als internationaal studiecentrum stelt de Alamire Foundation zich tot doel wetenschappelijk en praktijkonderzoek te stimuleren, te coördineren en uit te voeren. Daarbij concentreert zij zich specifiek op de muziek en het muziekleven in de Nederlanden van de middeleeuwen tot 1800. Lees meer...

Agentschap Onroerend Erfgoed

LogoHet agentschap Onroerend Erfgoed is een agentschap en wetenschappelijke instelling van de Vlaamse overheid. We zijn bevoegd voor bouwkundig, archeologisch, landschappelijk en varend erfgoed. Samen met onze partners geven we Vlaanderen nu en straks mee vorm en kleur door de zorg voor onroerend erfgoed voor iedereen vanzelfsprekend te maken. Lees meer...

Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)

logo FWO

Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO) stimuleert en ondersteunt door financiële steun het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, het strategisch basisonderzoek, het klinisch-wetenschappelijk onderzoek, de aanschaf van zware en middelzware onderzoeksinfrastructuur en het beheer van grote rekencapaciteit in Vlaanderen. Lees meer...

UAntwerpen

logo UAntwerpen

De Universiteit Antwerpen is een jonge, dynamische en toekomstgerichte universiteit. Ze integreert de troeven van haar historische wortels in haar ambitie positief bij te dragen aan de samenleving. De Universiteit Antwerpen ontwikkelt, ontsluit en verspreidt wetenschappelijke kennis door onderzoek, onderwijs en dienstverlening in een geest van academische vrijheid en verantwoordelijkheid. Lees meer...

UHasselt

logo UHasseltDe Universiteit Hasselt is een jonge universiteit, een dynamisch centrum van onderwijs, onderzoek en dienstverlening, met twee campussen (Diepenbeek en Hasselt) en zes onderzoeksinstituten. Haar baseline Knowledge in action onderstreept de ambitie en het engagement van de UHasselt: mee de schouders zetten onder het vormgeven van een innovatieve, duurzame toekomst van de regio.  Lees meer...

Vlaamse hogescholen

hogescholen

Zonder dat ten volle te beseffen, beschikt Vlaanderen met niet minder dan 2000 onderzoekers aan 13 Vlaams hogescholen, over een breed netwerk van praktijkgerichte onderzoekers. Hun goede regionale inbedding maakt bovendien dat ze gemakkelijk bereikbaar én toegankelijk zijn. Lees meer...

ILVO

ILVO​ Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) verricht multidisciplinair, baanbrekend en onafhankelijk onderzoek gericht op duurzame landbouw en visserij in economisch, ecologisch en maatschappelijk perspectief.
Lees meer...

ITG

logo ITGHet Instituut voor Tropische Geneeskunde te Antwerpen is een van de belangrijkste instellingen ter wereld voor onderwijs, onderzoek en dienstverlening in de tropische geneeskunde en de gezondheidszorg in de ontwikkelingslanden. Lees meer...

Plantentuin Meise

logo Plantentuin Heel wat van het onderzoek uitgevoerd aan de Plantentuin Meise situeert zich in het herbarium van de Plantentuin, maar hun wetenschappers nemen ook regelmatig deel aan expedities op het terrein. Herbariumonderzoek en terreinwerk staan steeds in het teken van systematisch plantenonderzoek en aanverwante disciplines. Lees meer...

Waterbouwkundig Laboratorium

Logo Flanders Hydraulics ResearchHet Waterbouwkundig Laboratorium onderzoekt de invloed van menselijke activiteit en van de natuur op watersystemen en de gevolgen ervan voor de scheepvaart en voor de watergebonden infrastructuur. Het is al meer dan 80 jaar een expertisecentrum voor onderzoek en adviesverlening over waterbouwkundige, nautische, hydraulische, sedimentgerelateerde en hydrologische vraagstukken. Lees meer...

Departement Omgeving

Departement OmgevingHet Departement Omgeving is op 1 april 2017 ontstaan uit een fusie van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie en Ruimte Vlaanderen. Het Departement Omgeving heeft onder meer als taak de realisatie van een kwaliteitsvol leefmilieu, waarin op een duurzame wijze wordt gebruik gemaakt van diverse voorraden en van de beschikbare ruimte. Lees meer...

Wetenschappelijk en Technisch Centrum van de Belgische Textielnijverheid (Centexbel-VKC)

Logo CentexbelDe hedendaagse textiel- en kunststofbedrijven zijn moderne, geautomatiseerde productie-eenheden waar hooggeschoolde experts waardevolle eindproducten afleveren die het resultaat zijn van wetenschappelijk onderzoek en laboproeven. Lees meer…

Flanders' FOOD

Logo Flanders' FOODFlanders’ FOOD is een uniek, strategie-gedreven platform dat door innovatie bijdraagt tot een meer competitieve, innovatieve en duurzame agrovoedingsindustrie. Flanders’ FOOD versterkt de innovatieslagkracht van de doelgroep door het verhogen van de wetenschappelijke en technologische kennis, hanteert hiervoor een geïntegreerde aanpak, en draagt op deze manier bij tot de economische en maatschappelijke ontwikkeling van Vlaanderen. Lees meer...

Innovatieplatform voor de logistieke sector (VIL)

Logo VIL

VIL werd door de Vlaamse Overheid formeel aangeduid als hét aanspreekpunt voor de logistieke sector. Doelstelling is het creëren van economische en maatschappelijke meerwaarde voor de bedrijven. VIL vertegenwoordigt meer dan 500 bedrijven en werkt samen met vooraanstaande strategische partners en een netwerk aan contacten in binnen- en buitenland. Lees meer…

Pack4Food

logo Pack4FoodPack4Food vzw is een multidisciplinair consortium van Vlaamse onderzoeksinstellingen en bedrijven, actief in de verschillende sectoren betrokken bij het verpakken van levensmiddelen. Lees meer…

Soil Service of Belgium (BDB)

logo BDB

De Bodemkundige Dienst van België heeft tot doel de kwaliteit van het leefmilieu te bevorderen door de wetenschappelijke studie te ondernemen van de factoren die in de productie van goederen en diensten een invloed hebben op het productieproces, op de kwaliteit van het product en op de omgeving en die kunnen leiden tot hun praktische beheersing en tevens door de toepassing van deze bevindingen te doen doordringen in de praktijk van het agrarisch en het industrieel bedrijfsleven en bij de overheid. Lees meer…

Catalisti

Logo CatalistiCatalisti, de Speerpuntcluster Chemie en Kunststoffen, zal in de eerste plaats de bedrijven dienen en zal vanuit deze visie partnerschappen aangaan met kennisinstellingen, federaties en overheden. Door een centrale en neutrale partner te zijn kunnen bedrijven zich concentreren op hun kerntaak en via de cluster toch eenvoudig in verbinding staan met alle juiste instanties. Op deze manier willen we de chemie- en kunststofsector in Vlaanderen verankeren, nog innovatiever maken, de competitiviteit versterken en hun internationale bereik vergroten. Lees meer...

VIB

Logo VIB

VIB-wetenschappers verrichten baanbrekend onderzoek in een waaier aan disciplines die variëren van kanker en inflammatie tot neurowetenschap en plantenbiologie. Eén van de troeven van het instituut is de gezamenlijke expertise van haar wetenschappers, die tot de wereldtop behoren in hun vakgebied. Lees meer...